ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων, ώστε να δουλεύουμε online;

Η πλατφόρμα για να υποβάλετε την πρόταση έργου είναι ήδη ανοιχτή.