ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πού μπορούν να υλοποιηθούν τα έργα;

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ενότητα 6 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.