ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Προετοιμάζουμε την αίτησή μας για την πρόσκληση του Active Citizens Fund «Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» για ένα μεσαίο έργο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου θα είναι 88.000€. To 15% για τις Δράσεις Ανάπτυξης Ικανοτήτων θα υπολογιστεί στο ποσό του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή στις 88.000€ ή στο αιτούμενο ποσό επιχορήγησης, δηλαδή στις 80.000€;

Οι δράσεις Ανάπτυξης Ικανοτήτων συμπεριλαμβάνονται στο αιτούμενο ποσό επιχορήγησης.