ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Προσωπικό το οποίο θα εργαστεί στην πρόταση με σχέση πλήρους ή μερικής απασχόλησης αλλά αμείβεται ως ελεύθερος επαγγελματίας (ειδικότερα για ειδικότητες όπως δικηγόροι ή ψυχολόγοι, όπως συμβαίνει συνήθως), νοείται ως προσωπικό ή ως υπεργολαβία;

Προσωπικό που εργάζεται στον φορέα υλοποίησης ή τον εταίρο, με σχέση πλήρους ή μερικής απασχόλησης, νοείται ως προσωπικό του φορέα/εταίρου αντίστοιχα και όχι ως υπεργολαβία. Η απασχόληση αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται με αντίστοιχη σύμβαση παροχής υπηρεσιών μερικής / πλήρους απασχόλησης.