ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Προβλέπεται άμεσα η πραγματοποίηση κάποιας διαδικτυακής συνάντησης ώστε να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση 6;

Πληροφορίες για τη διοργάνωση εργαστηρίων συγγραφής προτάσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος Active Citizens Fund στην Ελλάδα και στην αντίστοιχη σελίδα στο facebook. Για τη συμμετοχή σας απαιτείται προεγγραφή.