ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Σχετικά με δράσεις προηγούμενων έργου της οργάνωσής μας σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, το ποσό του προϋπολογισμού του έργου διαχειρίστηκε από τους εταίρους. Για αυτόν τον λόγο, η οργάνωση δε διαθέτει παραστατικά της οικονομικής διαχείρισης. Παρ’ όλα αυτά, χρειάζεται να σημειώσουμε τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου;

Σχετικά δράσεις προηγούμενων έργου της οργάνωσης, θα χρειαστεί να σημειώσετε τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου, ακόμη και αν δεν διαθέτετε τα παραστατικά.