ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα, δύναται να αφορούν το οικ. έτος 2018, δεδομένου ότι προγραμματισμένες ΓΣ για την έγκριση των οικ. καταστάσεων έχουν αναβληθεί επ’ αόριστον λόγω των μέτρων πρόληψης που έχουν ληφθεί για τον κορωνοιό (αποφυγή συναθροίσεων, κλπ);

Θα μπορούσατε να υποβάλετε τα οικονομικά στοιχεία των οικονομικών ετών 2017 και 2018 και να προσκομίσετε μια Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα προσκομίσετε και του 2019 όταν θα γίνει η Γενική Συνέλευση.