ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Σχετικά με τη φόρμα υποβολής της αίτησης στο πρόγραμμα «Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων»: Αν μπούμε και συμπληρώσουμε την αίτηση, μπορούμε μετά να τη διαγράψουμε και να συμπληρώσουμε μία νέα;

«Μπορείτε να συμπληρώσετε τα πεδία και να τα επεξεργαστείτε όσες φορές θέλετε. Προσοχή να μη πατήσετε οριστική υποβολή διότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορείτε να αναιρέσετε την ενέργειά σας».