ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Σχετικά με την προκαταβολή που χορηγείται από το πρόγραμμα θα χρειαστεί κάποια σχετική εγγυητική για την λήψη της προκαταβολής.

Όχι, δεν απαιτείται.