ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ

Σχετικά με την πρόσκληση για την ενίσχυση συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, θα θέλαμε να ρωτήσουμε σε ποιο σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ή να επισυνάψουμε τα letters of support που έχουμε συγκεντρώσει για την πρότασή μας;

Θα μπορείτε να τα αναφέρετε στην περιγραφή των υλοποιούμενων δράσεων του έργου και να τα επισυνάψετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων, μαζί με τα λοιπά υποστηρικτικά έγγραφα.