ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Σχετικά με την τοποθεσία του έργου. Στη σελ 9 της πρόσκλησης, η οδηγία είναι η τοποθεσία των έργων να είναι εντός της Ελληνικής επικράτειας. Το μεγαλύτερο μέρες του έργου που θα προτείνουμε (95%+) πραγματοποιείται στην ελληνική επικράτεια και το σύνολο του αντίκτυπου και των παραδοτέων του έργου αφορούν μόνο την ελληνική επικράτεια. Παρόλα αυτά υπάρχει και μία προτεινόμενη δράση που, προς όφελος του συνόλου του έργου, θα πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό (συγκεκριμένα σε μία από τις δωρήτριες χώρες που συμμετέχει και εταίρος στο έργο). Αυτή θα είναι επιλέξιμη δράση;

Σύμφωνα με τα όσα ρητώς αναφέρει η πρόσκληση ενδιαφέροντος και οι Οδηγίες προς Υποψηφίους, οι επιλέξιμες δράσεις θα πρέπει να υλοποιούνται αποκλειστικά εντός της ελληνικής επικράτειας.