ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σχετικά με υποστηρικτικά έγγραφα “Προϋπολογισμοί των ετών 2020 και 2021” και “Απολογισμοί των ετών 2019 και 2020”, υπάρχει κάποιο πρότυπο που θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε και αν όχι τι περιεχόμενο θα θέλατε να έχουν;

Για τα υποστηρικτικά έγγραφα προϋπολογισμών και απολογισμών, δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο. Μπορείτε να αποστείλετε τα σχετικά αρχεία που συντάσσει ο λογιστής σας.