ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σε κόστη διατροφής για την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων που θα προτείνουμε προβλέπουμε γεύματα σε ταβέρνα και “πικ νικ”. Το κόστος των πρώτων υλών για τα “πικ νικ” θα τα ενσωματώσουμε στο ημερήσιο κόστος διατροφής ή θα τα δηλώσουμε ως αναλώσιμα;

Το κόστος διατροφής είναι μέρος της ημερήσιας αποζημίωσης που σχετίζεται με τις δαπάνες προσωπικού που απασχολείται στο έργο και πραγματοποιεί ταξίδι εκτός έδρας. Τα εν λόγω κόστη πικ νικ αφορούν τη σίτιση σε δράσεις και είναι έξοδα που υπολογίζονται στις δαπάνες της εκάστοτε εκδήλωσης ως αναλώσιμες δαπάνες ή υπεργολαβία εφόσον αναλάβει τη σίτιση τρίτος.