ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης, υπάρχει ευελιξία ως προς την ημερομηνία έναρξης του έργου; Αν, για παράδειγμα, η πρόταση εγκριθεί τον Οκτώβριο 2020 θα μπορούσε ο φορέας υλοποίησης να επιλέξει η έναρξη να γίνει Ιανουάριο του 2021, ή αντιθέτως η σύμβαση ανάμεσα στον φορέα υλοποίησης και τον διαχειριστή του έργου πρέπει να υπογραφεί αμέσως μετά την έγκριση;

Ναι, υπάρχει.