ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σε περίπτωση κατάθεσης μίας αίτησης από περισσότερες από μία ΜΚΟ ως δίκτυο, ολόκληρο η ενότητα 2 της πρότασης χρειάζεται να συμπληρωθεί από κάθε έναν φορέα ξεχωριστά; Όπως και ανάλογα να συμπληρωθεί και το παράρτημα 1: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για κάθε έναν φορέα ξεχωριστά;

Ως φορέας υλοποίησης θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση ΕΝΑ νομικό πρόσωπο. Αν το δίκτυο έχει νομική μορφή, νομική υπόσταση και ΑΦΜ μπορεί να υποβάλλει το ίδιο, διαφορετικά μια ΜΚΟ μπορεί να υποβάλει την αίτηση ως φορέας υλοποίησης και οι υπόλοιποι να συμμετέχουν ως εταίροι.