ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σε περίπτωση που χρειάζεται να απασχοληθεί προσωπικό της άτυπης ομάδας-εταίρου σε ποιον θα προϋπολογιστεί το κόστος μισθοδοσίας και εάν ενταχθεί στον προϋπολογισμό της άτυπης ομάδας πώς θα γίνει η πρόσληψη/τιμολόγηση;

Μία άτυπη ομάδα δεν δύναται να είναι ο άμεσος δικαιούχος της επιχορήγησης έργου. Οι δαπάνες που σχετίζονται με τη συμμετοχή μιας άτυπης ομάδας στο έργο ως εταίρου μπορούν να καλύπτονται από την επιχορήγηση του έργου (τα σχετικά τιμολόγια θα πρέπει να εκδίδονται στο όνομα του φορέα υλοποίησης, να πληρώνονται από αυτόν και να αποτυπώνονται στο λογιστικό του σύστημα). Δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή της άτυπης ομάδας θα καλυφθούν από τον φορέα υλοποίησης έργου.