ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που δεν έχει διενεργηθεί ακόμη έλεγχος ορκωτού για το προηγούμενο έτος (πρόκειται όμως να ξεκινήσει προσεχώς), χρειάζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση ή αρκεί η έκθεση ορκωτού του έτους 2017;

Αναφορικά με τους ισολογισμούς των δύο τελευταίων ετών εφόσον ο Οργανισμός ελέγχεται από Ορκωτούς Λογιστές αρκεί η τελευταία σχετική αναφορά.