ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που ο οργανισμός μας δεν έχει διαθέσιμο ακόμα τον ισολογισμό του 2018, μπορούμε να καταθέσουμε του 2016 και του 2017;

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος ο ισολογισμός για το έτος 2018, θα μπορούσατε να προσκομίσετε μία υπεύθυνη δήλωση εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο αυτός δεν προσκομίζεται, και να προσκομίσετε τους πιο πρόσφατους διαθέσιμους ισολογισμούς – δηλαδή των ετών 2016 και 2017.