ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση συνεργασίας με εταίρο εκτός Ελλάδος τα στοιχεία του εταίρου στην ενότητα 3, συμπληρώνονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα;

Το όνομα του εταίρου και οι τίτλοι των έργων στην ενότητα 3.9 «Εμπειρία στην υλοποίηση έργων» συμπληρώνονται στην αγγλική γλώσσα. Οι υπόλοιπες ενότητες συμπληρώνονται στην ελληνική γλώσσα.