ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Σε σύμπραξη με εταίρο από τις δωρήτριες χώρες, μπορούν τα βιογραφικά του ξένου φορέα να υποβληθούν στα αγγλικά;

Ναι μπορούν.