ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Σε τι μέγεθος και γραμματοσειρά θα πρέπει να συμπληρωθούν τα πεδία της αίτησης;

Τα πεδία θα πρέπει να συμπληρώνονται με γραμματοσειρά Calibri, μεγέθους 11 και με διάστιχο 1,5.