ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σημείο 2.5 στην αίτηση: Συνεργασίες: Υπάρχουν μεγάλα consortia με 10-15 εταίρους. Να τους αναφέρουμε όλους εκεί; Η ερώτηση τίθεται επειδή είναι πολύ μικρό το πεδίο.

Προτείνουμε να αναφέρετε τους πιο βασικούς σας εταίρους. Αν το κρίνετε σκόπιμο μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον γραμμές.