ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Στα όρια λέξεων που δίνετε κατά την αίτηση (2.000 χαρακτήρες) συμπεριλαμβάνονται τα κενά;

Ναι, στους 2.000 χαρακτήρες συμπεριλαμβάνονται και τα κενά.