ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Στα παραρτήματα έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε πρόσθετα στοιχεία για το προτεινόμενο έργο; (π.χ. αναλυτικά κείμενα τεκμηρίωσης, οπτικο-ακουστικό υλικό κ.α.);

Τα στοιχεία που εξετάζονται κατά την αξιολόγηση είναι αποκλειστικά η αίτηση, τα απαιτούμενα παραρτήματα και τα δικαιολογητικά. Ο,τιδήποτε άλλο δεν θα λαμβάνεται υπόψη.