ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στη φόρμα της αίτησης ο αριθμός των χαρακτήρων υπολογίζεται με ή χωρίς κενά;

Μετράμε τον αριθμό χαρακτήρων με κενά