ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Στη σύμβαση μεταξύ του φορέα υλοποίησης και του εταίρου είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί προϋπολογισμός για κάθε δράση ή απλά αρκεί να αναφέρουμε τα συνολικά ποσά που αντιστοιχούν στον φορέα υλοποίησης και τον εταίρο σύμφωνα με το αντίστοιχο φύλλο του προϋπολογισμού; Αν είναι απαραίτητο να σπάσουμε τον προϋπολογισμό ανά δράση, και δεδομένου ότι στο excel του Προϋπολογισμού του έργου δεν υπάρχει καρτέλα για τις δράσεις, με ποια μέθοδο προτείνετε να υπολογίσουμε το κόστος τους;

Η ερώτησή σας έχει ήδη απαντηθεί στην σχετική ενότητα της ιστοσελίδας του Active citizens fund.