ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στην αίτηση Άτυπης Ομάδας γράφετε ”..στο οποίο Έργο η ομάδα μας θα συμμετέχει ως Εταίρος του υποψήφιου Φορέα Υλοποίησης, εφόσον το έργο γίνει δεκτό προς επιχορήγηση από το ως άνω Πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, η ομάδα μας θα υπογράψει σχετική σύμβαση συνεργασίας με τον Φορέα Υλοποίησης.” Επομένως, η σύμβαση συνεργασίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα του προγράμματος και αφορά τον φορέα υλοποίησης και τους εταίρους του δεν θα σταλεί συμπληρωμένη με την αίτηση αλλά θα υπογραφεί μετά την έγκριση της επιχορήγησης, εάν και εφόσον τη λάβουμε;

Παρακαλώ ανατρέξετε στην ενότητα 8. Συνεργασίες στον Οδηγό προς υποψηφίους.