ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Στην Ενότητα 12.1 των Οδηγιών, αναφορικά με την προετοιμασία του πλάνου επικοινωνίας, στο σημείο (ε) αναφέρεται ότι: «όλα τα έργα που λαμβάνουν ελάχιστη επιχορήγηση € 150.000,00 οφείλουν να έχουν μια ξεχωριστή ιστοσελίδα για το έργο με πληροφορίες στην αγγλική καθώς και στην ελληνική γλώσσα». Αυτό σημαίνει πως πρέπει να δημιουργηθεί ξεχωριστό website με τη δική του ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) ή αρκεί να δημιουργηθεί μία ιστοσελίδα (webpage) στο ήδη υπάρχον site του φορέα;

Για έργα που επιχορηγούνται με ποσό άνω των €150,000, θα πρέπει υποχρεωτικά να δημιουργηθεί μία ξεχωριστή ιστοσελίδα για το έργο, εκτός της ιστοσελίδας της οργάνωσης. Επομένως συνιστούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε το κόστος αυτό να συμπεριληφθεί στο κόστος επικοινωνίας του έργου.