ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στην ενότητα (2.3.) της αίτησης στο θεματικό πεδίο βάζουμε όλα τα πεδία δραστηριοτήτων μας ή μόνο τα σχετικά με την πρόταση;

Σύμφωνα με το Παράρτημα 2/ Ενότητα 2.3 του εγγράφου Οδηγίες προς Υποψηφίους στην συγκεκριμένη ενότητα θα πρέπει να υποδείξετε το κύριο θεματικό πεδίο των δράσεων του οργανισμού, π.χ ανθρώπινα δικαιώματα, προστασία του περιβάλλοντος κλπ. Για περαιτέρω βοήθεια ως προς τη συγγραφή της πρότασης σας προτρέπουμε να συμβουλευτείτε το εκπαιδευτικό υλικό για το σχεδιασμό έργων και συγγραφή προτάσεων για το Πρόγραμμα «Active Citizens Fund” το οποίο είναι διαθέσιμο και σε μορφή βίντεο και το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.