ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στην ενότητα (2.5.) της αίτησης την κάθε κύρια δράση θα την αναφέρουμε ανά φορέα χρηματοδότησης ή ανά έτος; Επίσης όταν έχουμε βιωσιμότητα του προγράμματος θα το αναφέρουμε και αυτό;

Στην συγκεκριμένη ενότητα οι φορείς καλούνται να περιγράψουν τα κύρια έργα και δράσεις των τελευταίων δυο (2) ετών. Κατά συνέπεια ο πίνακας θα συμπληρωθεί ανά έργο. Για περαιτέρω βοήθεια ως προς τη συγγραφή της πρότασης σας προτρέπουμε να συμβουλευτείτε το εκπαιδευτικό υλικό για το σχεδιασμό έργων και συγγραφή προτάσεων για το Πρόγραμμα «Active Citizens Fund” το οποίο είναι διαθέσιμο και σε μορφή βίντεο και το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.