ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στην ενότητα (4.5.) της αίτησης τον αριθμό δράσεων που θα υλοποιήσουμε για το προτεινόμενο έργο θα τον αναφέρουμε ανά έτος ή για τριετία (όσο κρατήσει δηλαδή η υλοποίησή του).

Ανά δράση. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την συγκεκριμένη ερώτηση παρακαλούμε συμβουλευτείτε το Παράρτημα 2/Ενότητα 4.5 του εντύπου Οδηγίες προς Υποψηφίους. Για περαιτέρω βοήθεια ως προς τη συγγραφή της πρότασης σας προτρέπουμε να συμβουλευτείτε το εκπαιδευτικό υλικό για το σχεδιασμό έργων και συγγραφή προτάσεων για το Πρόγραμμα «Active Citizens Fund” το οποίο είναι διαθέσιμο και σε μορφή βίντεο και το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.