ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στην ερώτηση 4.6, στο τέλος, ζητά τον αριθμό που απασχολούνται στις υποστηριζόμενες ΜΚΟ. Εμείς σημειώσαμε τον αριθμό των Χ που υπολογίζουμε ότι είναι τα μέλη των Ψ φορέων της Ζ πόλης που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αυτό είναι το ζητούμενο;

Το ερώτημα αφορά διευκρινίσεις σε τιμή παραδοτέων που δεν δύναται να δοθεί.