ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν εταίροι, οι σελίδες της ενότητας 3 της αίτησης μπορούν να διαγραφούν;

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εταίροι, παρακαλούμε να διατηρήσετε την σχετική ενότητα της αίτησης χωρίς να την συμπληρώσετε.