ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Στην περίπτωση που δηλωθεί στο έργο προσωπικό της εταιρείας μας που αμείβεται με ΤΠΥ, δηλαδή δεν είναι μισθωτοί με ασφαλιστικές εισφορές, μπορούμε να δηλώσουμε τα ονόματα τους εξαρχής ή πρέπει να ακολουθήσουμε κάποια άλλη διαδικασία; Είναι συνεργάτες που έχουμε συνεργαστεί και θέλουμε να είναι στην ομάδα έργου. Το ίδιο ισχύει για συνεργάτες μας με ΤΠΥ αλλά με ασφαλιστικές εισφορές που καλύπτονται από την εταιρία μας, καθώς αποτελούμε τον μοναδικό εργοδότη στον οποίο εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στο έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους» έτσι ώστε να εντάσσονται στο κόστος προσωπικού, τότε μπορείτε να δηλώσετε τα ονόματα τους εξαρχής.