ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στην πλατφόρμα, τα στοιχεία εγγραφής χρήστη θα πρέπει να είναι του Φορέα; Μπορεί να είναι κάποιος συνεργάτης ή/και μέλος εταίρου;

Τα στοιχεία εγγραφής θα πρέπει να είναι του φορέα καθώς αυτός υποβάλει την αίτηση και τα υποστηρικτικά έγγραφα.