ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Στην πρόσκληση “Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων” μπορούμε να υποβάλουμε πρόταση για την υλοποίηση δράσεων ενδυνάμωσης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους;

Τα άτομα με ψυχικές ασθένειες ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και ως εκ τούτου είναι επιλέξιμη ομάδα στόχος γι’ αυτή την πρόσκληση.