ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Στην πρόσκληση “Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων” θα τηρηθεί η ίδια καταληκτική ημερομηνία για όλους τους υποψήφιους (21/6/2019) ή θα ακολουθηθεί η μέθοδος εξάντλησης πόρων;

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 21η Ιουνίου 2019 στις 12.00 μ.μ. Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν σύμφωνα με την διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης όπως περιγράφονται στις Οδηγίες προς Υποψηφίους.