ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στις οδηγίες αναγράφεται: “Το πλάνο επικοινωνίας του έργου ΔΕΝ θα πρέπει να συγχέεται με τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, που εμπίπτουν στις κύριες δράσεις ενός έργου. Το πλάνο επικοινωνίας του έργου αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας υλοποίησης έργου θα επικοινωνήσει στο ευρύ κοινό (μέσω των μέσων ενημέρωσης ή/και των κοινωνικών δικτύων) την επιχορήγηση που έχει λάβει από το Πρόγραμμα.” Ωστόσο μέσα στο Παράρτημα 6 ζητείται να υπάρξει ενημέρωση για “το έργο, τους στόχους, τις δράσεις, τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο του επιχορηγούμενου έργου”. Μια τέτοια ενημέρωση όμως θα γίνει μέσα από τις δράσεις ενημέρωσης που εμπίπτουν στις κύριες δράσεις του έργου. Για παράδειγμα η εναρκτήρια εκδήλωση που δίνεται ως παράδειγμα δράσης επικοινωνίας θα αποτελεί και μία από τις κύριες δράσεις του έργου. Παρακαλώ διευκρινίστε μας πώς θα γίνει ένας τέτοιος διαχωρισμός. δηλαδή ανάμεσα στις “δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, που εμπίπτουν στις κύριες δράσεις ενός έργου” και στην επικοινωνία που θα αφορά αποκλειστικά στον “τρόπο με τον οποίο ο φορέας υλοποίησης έργου θα επικοινωνήσει στο ευρύ κοινό την επιχορήγηση που έχει λάβει από το Πρόγραμμα.”

Οι δράσεις επικοινωνίας του επιχορηγούμενου έργου πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου και να εξυπηρετούν τους στόχους του. Οι καμπάνιες ευαισθητοποίησης και ενημερωτικές δράσεις, τα ντοκιμαντέρ, τα φεστιβάλ κλπ που αφορούν στο θέμα του έργου θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα παραδοτέα και όχι στο πλάνο επικοινωνίας. Για παράδειγμα, αν υλοποιείτε ένα έργο που αφορά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το Human Trafficking, η εναρκτήρια εκδήλωση του έργου (στο οποίο θα παρουσιαστούν το έργο, οι στόχοι, οι εταίροι, η μεθοδολογία κλπ) είναι δράση επικοινωνίας. Όμως, όταν δημιουργήσετε μια ενημερωτική εκστρατεία για το τι είναι το Human Trafficking, πώς αναγνωρίζονται τα σημάδια θυματοποίησης κλπ, αυτό δεν είναι δράση επικοινωνίας αλλά παραδοτέο του έργου. Επομένως, μια δράση ενημέρωσης του κοινού για το έργο (και όχι για το θέμα, όπως στο παράδειγμά μας το Human Trafficking) δεν εμπίπτει στη κύρια δράση του έργου, αλλά αφορά μόνο τις δράσεις επικοινωνίας που καταγράφονται στο Πλάνο επικοινωνίας.