ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στο χρονοδιάγραμμα του έργου πρέπει να συμπεριληφθούν το χρονοδιάγραμμα των δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων και το χρονοδιάγραμμα του πλάνου επικοινωνίας;

Δεν είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν στο χρονοδιάγραμμα του έργου.  Το πλάνο επικοινωνίας καθώς και οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων περιγράφονται σε άλλες ενότητες της αίτησης.