ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Στο δίκτυο θα πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχει και κάποιος φορέας από τις Δωρήτριες Χώρες, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία;

Είναι δυνατόν αλλά δεν είναι απαραίτητο στο έργο να συμμετέχει ως εταίρος ή ως μέλος του Δικτύου κάποιος φορέας από δωρήτρια χώρα ή χώρα του ΕΟΧ ή χώρα που συνορεύει χερσαία με την Ελλάδα.