ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στο έντυπο της αίτησης δεν υπάρχουν τα πεδία που αφορούν τις πληροφορίες για τον φορέα ενώ αντίστοιχα υπάρχουν για τον εταίρο π.χ συνολικός αριθμός αμοιβόμενου προσωπικού.

Αντίστοιχες ερωτήσεις για τον φορέα υλοποίησης υπάρχουν στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης και όχι στο έντυπο. Αυτές οι πληροφορίες θα συμπληρωθούν από τον φορέα ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας αίτησης.