ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Στο excel του προϋπολογισμού στην καρτέλα κόστη προσωπικού στους επαγγελματίες που εργάζονται πρακτικά με μπλοκάκι υπάρχει και στήλη εργοδοτικές εισφορές. Τι αφορά το σχετικό πεδίο σε αυτή την κατηγορία εργαζομένων;

Υφίστανται ελεύθεροι επαγγελματίες που συνεργάζονται με μέχρι 2 εργοδότες. Για αυτές τις περιπτώσεις ο επαγγελματίας δύναται να ζητήσει να του καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές ο εργοδότης.