ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Στο παράρτημα 5 της αίτησης αναφέρονται στα απαιτούμενα υποστηρικτικά έγγραφα: Καταστατικό – συστατικό έγγραφο και όλες οι τροποποιήσεις, νομίμως δημοσιευμένα Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε εάν είναι χρειάζονται πρόσφατα επικυρωμένα αντίγραφα του καταστατικού και των τροποποιήσεων και πρόσφατο πιστοποιητικό μη λύσης και μεταβολών από το πρωτοδικείο ή αρκούν τα αντίγραφα του καταστατικού και των τροποποιήσεων;

Αρκούν απλά αντίτυπα, αρκεί να ταυτοποιούνται από την αντίστοιχη βεβαίωση ΓΕΜΗ ή πιστοποιητικό πρωτοδικείου.