ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Active Citizens Fund, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε εάν στον αριθμό των επιτρεπόμενων χαρακτήρων συνυπολογίζονται και οι παραπομπές.

Στην περίπτωση που χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε παραπομπές στην αίτησή σας, όταν αυτές εισάγονται ως υποσημειώσεις (footnotes) στο κείμενο τότε δεν συμπεριλαμβάνονται στο όριο χαρακτήρων που ορίζεται στην ενότητα. Στην περίπτωση που κάνετε παραπομπή με χρήση εξωτερικών συνδέσμων (hyperlinks), τότε το εμφανές κείμενο του συνδέσμου συμπεριλαμβάνεται στο όριο των χαρακτήρων. Για παράδειγμα, εάν γράψετε πως «Σύμφωνα με τον ορισμό των ευπαθών ομάδων (Συνήγορος του Πολίτη), […]», τότε οι χαρακτήρες των λέξεων «Συνήγορος του Πολίτη» προσμετρώνται στους συνολικούς χαρακτήρες της αντίστοιχης ενότητας.