ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης αναφέρεται: «Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, καθώς και η ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων», στην πρόσκληση για την ανάπτυξη δικτύων οι υποχρεωτικοί δείκτες είναι: α) Αριθμός δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της ΚτΠ & β) Αριθμός οργανώσεων που συγκροτούν κάθε δίκτυο των οργανώσεων της ΚτΠ. Χρειάζεται να υπάρξει και 3ος υποχρεωτικά δείκτης για την ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων;

Δεν χρειάζεται να υπάρξει υποχρεωτικά επιπλέον δείκτης παρά μόνο εάν το επιθυμεί ο φορέας υλοποίησης γιατί εκτιμάει ότι έχει σημασία και λόγο ύπαρξης σύμφωνα με τις δράσεις που έχει σχεδιάσει και καλείται να πραγματοποιήσει.