ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στο σεμινάριο μας δόθηκε η πληροφορία ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υποσημειώσεις. Οι υποσημειώσεις δεν είναι μέρος του κειμένου και άρα δεν θα πρέπει να προσμετρώνται στο πλήθος χαρακτήρων του κειμένου. Βλέπω ότι σε ερώτημα σχετικά με τις υποσημειώσεις απαντάτε ότι προσμετρώνται στους χαρακτήρες του κειμένου. Παρακαλώ διευκρινίστε αν αυτό ισχύει.

Η ερώτηση έχει ήδη απαντηθεί.