ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στον κατάλογο προσωπικού, όπως και στα αναλυτικά βιογραφικά του προσωπικού που θα υποβάλουμε, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε -εκτός του διοικητικού προσωπικού και του υπεύθυνου του έργου- και τα ονόματα/βιογραφικά των εθελοντών που θα συνδράμουν στο έργο;

Στον κατάλογο προσωπικού πρέπει να συμπληρωθούν τα ονόματα των βασικών συντελεστών, που θα εργασθούν για την υλοποίηση του έργου. Τα βιογραφικά αυτών θα πρέπει να υποβληθούν ως παραρτήματα. Εφόσον στους βασικούς συντελεστές περιλαμβάνονται και εθελοντές, θα πρέπει να υποβληθούν τα ονόματα και βιογραφικά τους σημειώματα.