ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Στον οδηγό εφαρμογής της 5ης πρόσκλησης (ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ) αναφέρει ότι οι επιλέξιμες δαπάνες είναι έως τον Απρίλιο του 2023. Αν υποθέσουμε ότι ένα μεγάλο έργο έχει διάρκεια 36 μήνες υπάρχει πρόβλεψη για αυτό; Θα πάρετε κάποια παράταση; Γιατί οι μήνες δεν βγαίνουν.

Η διάρκεια των μεγάλων έργων της πρόσκλησης για την ισότητα των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας κυμαίνεται από 12 έως 28 μήνες. Όλα τα έργα που επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30 Απριλίου 2024.