ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στον πίνακα με τα παραδοτέα, στο Παραδοτέο α/α 3.7., αναφέρετε ο αριθμός περιπτώσεων καταστρατήγησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγεγραμμένο από ΜΚΟ. Δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν στοιχεία καταγεγραμμένα από άλλη επίσημη πηγή, π.χ. περιστατικά καταγεγραμμένα από δημοτική αρχή ή θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στοιχεία από ΜΚΟ;

Ναι μπορούν.