ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Συγκεκριμένα, θα θέλαμε μία διευκρίνιση σχετικά με το αν το προτεινόμενο έργο μπορεί να υλοποιηθεί με εταίρο που βρίσκεται στο εξωτερικό με σκοπό τη συμβολή του σε τεχνογνωσία για τη δημιουργία δικτύων εντός του ελλαδικού χώρου, καθώς και αν οι οργανώσεις που στοχεύουμε να συμπεριλάβουμε στα δίκτυα χρειάζεται να συμπεριληφθούν ως εταίροι με κατανομή μέρους των δαπανών του έργου. Εφόσον η δημιουργία δικτύων είναι υποχρεωτικό παραδοτέο της πρόσκλησης, θα μπορούσε ο Σύλλογός μας, εφόσον επιλεγεί, να έχει τη διαχείριση του προϋπολογισμού και την εποπτεία κατανομής των δαπανών ανάλογα με τις δράσεις που προγραμματίζονται στην περιοχή αρμοδιοτήτων κάθε οργάνωσης που θα ενταχθεί στα δίκτυα;

Σύμφωνα με την προκήρυξη ο εταίρος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με νομική υπόσταση, εμπορικού ή μη εμπορικού σκοπού, ή μη κυβερνητική οργάνωση με νομική υπόσταση που έχει έδρα α) σε Δωρήτρια Χώρα (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), β) σε δικαιούχο κράτος του ΕΟΧ ή γ) σε κράτος εκτός ΕΟΧ που έχει κοινά σύνορα με την Ελλάδα.

Τα μέλη που απαρτίζουν υπάρχον δίκτυο ή υπό διαμόρφωση δεν είναι απαραίτητο, ούτε συνιστάται να είναι ταυτόχρονα και εταίροι του έργου. Οι εταίροι έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ρόλο και συμμετοχή στην ανάπτυξη ή τη δημιουργία του δικτύου. Η κατανομή και εποπτεία των δαπανών γίνεται από τον φορέα υλοποίησης.